Web sunware.cz používá cookies. Tuto funkcionalitu používá k základnímu nastavení našeho webu, sběru statistických informací (např. návštěvnost) a zjednodušení práce se sociálními sítěmi. Nastavení můžete kdykoliv změnit zde.
 
EN | CZ

Chronos

Komfortní plánování, přehledné výkazy, jednoduchý a robustní schvalovací systém, který každý měsíc zajistí včasné, správné a kompletní podklady pro zpracování mezd.

Chcete se o Chronosu dozvědět více?
kontaktujte nás

Systém šitý na míru vaší firmě

Chronos přesně replikuje stávající strukturu vaší společnosti. Díky tomu mají jednotliví manažeři automaticky přístup k relevantním pobočkám a jejich zaměstnancům.

Pro každý typ pobočky lze definovat vlastní pravidla – zda a jak si zaměstnanci budou zadávat docházku, jakým způsobem probíhá schvalování omluvenek, žádostí o dovolené, měsíčních výkazů i odměn.

Chronos v rámci víceúrovňového schvalování zajištuje kompletní přehled o mzdových podkladech a dohlíží na to, aby všechny údaje byly v souladu s realitou i se zákoníkem práce. Všechna rozhodnutí jsou přitom zaznamenána a lze se na ně v případě potřeby odvolat. Systém poskytuje i dohled nad řešením nestandardních situací, případně může vyžadovat dodatečné schválení navržených opatření vyšší instancí, například při nadstandardním proplacení přesčasů.

Chronos je flexibilní – umožňuje vedoucím dle potřeby předat část kompetencí v rámci pobočky, i nastavit svůj zástup po dobu dovolené. V případě neočekávané nepřítomnosti může za vedoucího zástup nastavit i jeho nadřízený nebo administrátor systému – systém tak podporuje stoprocentní zastupitelnost.

Plánování

Chronos umožňuje snadné a přehledné plánování směn na pobočkách. Zohledňuje přitom dlouhodobé nepřítomnosti, plánované dovolené i provozní dobu pracovišť. Systém bere v potaz stav konta pracovní doby jednotlivých zaměstnanců, díky čemuž pomáhá minimalizovat přesčasy i v komplikovaných provozech.

Chronos umožňuje flexibilně plánovat směny i s ohledem na specifické požadavky obsazení jednotlivých pozic na pobočce v rámci pracovního týdne, víkendů i svátků. v případě náhlých indispozic či nedostatku zaměstnanců systém pomůže obsadit směny pomocí kolegů ze stejné nebo okolní pobočky. Ve větších provozech lze využít modul Callcentrum pro organizaci výpomocí mezi pobočkami. Zaměstnanci mohou v systému vytvářet žádosti o schválení dovolené, případně žádat o její změnu či zrušení.

Zadávání docházky

Systém umožňuje pro každý typ pobočky nastavit způsob, kterým budou zaměstnanci zadávat docházku. Docházku lze generovat automaticky dle plánu, importovat z přístupových systémů, zadávat prostřednictvím jednoduché aplikace na tabletu nebo mobilním telefonu či prostřednictvím samotné aplikace, formou přesných “píchaček”, nebo kontrolou příchodu a odchodu v tolerovaném pásmu, s možností automatického doplňování přestávek.

Součástí systému je možnost nastavení klouzavé pracovní doby či tolerance pozdních příchodů a brzkých odchodů.

V návaznosti na zvolené nastavení systém automaticky odpouští drobná promeškání a generuje žádosti o omluvu větších absencí, dřívějších odchodů, nepřihlášení do systému a podobných prohřešků.

Schvalování omluvenek a dovolených

Nové omluvenky nebo žádosti o dovolenou se automaticky zasílají vedoucím, zaměstnancům s delegovaným oprávněním, nebo v dočasném zástupu. Omluvenky mohou také vyřídit všichni nadřízení, dle struktury společnosti.

Po vyřízení omluvenky (schválením požadavku zaměstnance, či jeho zamítnutím) systém automaticky koriguje údaje o odpracované době a zároveň o rozhodnutí informuje zaměstnance.

Systém důsledně vynucuje vyřízení všech omluvenek, aby před schvalováním měsíčních výkazů byla všechna data o docházce v systému vedena korektně, v souladu s realitou.

Odměňování zaměstnanců

V Chronosu lze zaměstnancům odměny přidělovat prostřednictvím prémií, mimořádných odměn, výkonnostních odměn a osobního ohodnocení.

Pro každý typ pobočky je možné nastavit vlastní kombinaci jednotlivých složek tak, aby přesně odpovídala pracovním smlouvám, mzdovým předpisům a kolektivním dohodám. Součástí nastavení jsou názvy jednotlivých složek, interval jejich výplaty (měsíční, čtvrtletní, roční), a limit celkové výše odměn na pobočku, pokud je stanoven fixně. Dynamické rámce odměn lze do systému nahrát ve formě excelových souborů, případně je automaticky stahovat z externích zdrojů (účetnictví, DataWarehouse a další).

Mobilní aplikace

V mobilní aplikaci mohou zaměstnanci zadávat žádosti o dovolenou a zároveň mají přístup k přehledu svých omluvenek a výsledku jejich vyřízení. o změnách jsou zaměstnanci upozorněni formou notifikace.

Vedoucí, zaměstnanci s delegovaným oprávněním, i dočasně zastupující jsou prostřednictvím mobilní aplikace neprodleně upozorněni na nové žádosti a mohou je v aplikaci i okamžitě vyřídit bez nutnosti přístupu k počítači.

Soulad s legislativou

Chronos automaticky hlídá, aby plánované směny byly v souladu s ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb. (zákoníku práce), ať už se jedná o délku pracovních směn, zákonné přestávky, odpočinek mezi pracovními směnami nebo rozsah práce prováděné na DPP a DPČ.

Chronos je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů i Zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Chronos podporuje všechny druhy pracovních smluv i jejich vzájemné kombinace.

V případě souběhu více pracovních smluv lze u jednotlivých směn určit, na kterou smlouvu budou vykazovány. Systém přitom zajistí, aby u žádné smlouvy nedocházelo k porušování zákoníku práce.

Chronos umožňuje i kombinaci více právních subjektů včetně jejich následné fúze.

Automatické přenosy

Systém aktivně komunikuje se mzdovým účetnictvím. Díky tomu sám zakládá nové zaměstnance či kopíruje do systému jejich dlouhodobé nepřítomnosti jako například mateřské dovolené, ošetřování členů rodiny atp.

Přenos funguje automaticky – veškeré informace o zaměstnancích se ze mzdového účetnictví stahují průběžně a všechny změny jsou tak vždy spolehlivě evidovány.Systém také zajistí včasný a spolehlivý přenos zpracovaných podkladů do mzdového účetnictví. Zároveň Chronos na základě plánovaných docházek denně přiřazuje jednotlivým pokladnám seznam uživatelů, kteří k nim mohou mít přístup. Díky každodenní aktualizaci je zajištěn přístup vždy jen povolaným osobám na dané pobočce.

Integrace

Chronos lze jednoduše integrovat do vaší stávající infrastruktury – může stahovat údaje z přístupových systémů, exportovat data pro finanční controlling, autentizovat uživatele prostřednictvím doménových kontrolerů nebo přes účty v Office 365.

Chronos může sloužit jako Identity manager a zajišťovat tak přístup zaměstnanců do jednotlivých softwarových produktů dle úrovně jejich oprávnění a pozice ve společnosti, ať už automaticky, nebo ve spolupráci s vaším IT oddělením.

Chronos je také plně kompatibilní s našimi aplikacemi DeMoSthenes pro správu firemní dokumentace, se vzdělávacím portálem Academiq a všemi aplikacemi vyvinutými nad platformou Teamplay.

 

Sunware s.r.o.

Ke studánce 10
155 00 Praha 5
Česká republika
IČ: 26741989
EORI: CZ26741989
Datová schránka: 5g65fd5

info@sunware.cz
+420 224 231 294