Web sunware.cz používá cookies. Tuto funkcionalitu používá k základnímu nastavení našeho webu, sběru statistických informací (např. návštěvnost) a zjednodušení práce se sociálními sítěmi. Nastavení můžete kdykoliv změnit zde.
 
EN | CZ

Zajímavé projekty

Velaa Private Island

VELAA Private Island je již od svého otevření pravidelně hodnocen jako nejlepší resort v Indickém oceánu; je vítězem prestižního ocenění
„Leading Luxury Private Island Resort in the world“ a mnoha dalších.

Udržení takto vysoké laťky klade velké nároky na údržbu luxusních ubytovacích prostor, zařizovacích předmětů, drobných technických zařízení, bazénů, lodí, strojů, průmyslových odsolovaček a elektrogenerátorů.

Údržba celého resortu je plánována, realizována a monitorována prostřednictvím aplikace Teamplay helpdesk, která zajišťuje
pravidelnou preventivní údržbu, koordinaci prací při komplexních projektech i nárazové řešení výjimečných situací s důrazem
na maximální soukromí a pohodlí hostů.

Více o projektu

Monitoring ledovců

Od roku 1986 realizovala skupina českých speleologů soustředěných kolem firmy Speleo Řehák již 17 glaciospeleologických polárních expedicí za účelem průzkumu nitra subpolárních ledovců a kryokrasu v jihozápadních Špicberkách. Součástí průzkumu je dokumentace a výzkum drenážního systému ledovců Werenskiold, Nannbreen a Torellbreen, probíhající prostřednictvím mapování vybraných ledovcových jeskyní a zaměřování pozice čel ledovců v rámci jednotlivých realizovaných expedic. Shromážděná data poskytují komplexní pohled na dlouhodobé změny těchto jedinečných ekosystémů v kontextu posledních více než 35 let.

Námi vyvinuté sondy v tomto neúprosném prostředí úspěšně absolvovaly 1 500 dní nepřetržitého měření; data, která poskytly, poslouží k hlubšímu porozumění průběhu modelačních procesů ledovcových drenážních kanálů a jeho návaznosti na lokální počasí a klimatické změny.

Více o projektu

JPP Trans

JPP trans s.r.o. je ryze českou společností působící v odvětví přepravy a likvidace odpadů. Provozuje sběrný dvůr, disponuje nákladní autodopravou s flotilou nákladních vozidel různých rozměrů a tonáží. Mezi obory činnosti patří také zemní a demoliční práce i prodej a dodávka stavebních materiálů.

JPP Trans používá informační systém Teamplay pro řízení cenotvorby, průběžnou kontrolu limitů plnění rámcových objednávek velkých smluvních partnerů i pro samotnou realizaci jednotlivých výkonů.

Systém je doplněn o jednotky pro sledováním polohy jednotlivých nákladních vozů, umí tak upozorňovat na problémy s průjezdností na průjezdných trasách, zajistí přesnou informaci o předpokládaném dojezdu vozů k zákazníkům.

Více o projektu

Rozumíme včelám

Včelu medonosnou (Apis mellifera) široká veřejnost chápe jako objekt chovu, který přináší produkty využívané člověkem a má významný opylovací přínos. Včela je předmětem intenzivního vědeckého studia s hlavním cílem poznat procesy, které souvisí se zdravotním stavem včel. Včela ale také slouží jako modelový organismus pro řešení obecně biologických otázek souvisejících např. se změnami životního prostředí.

Studium včel jsme se rozhodli podpořit, a proto jsme v roce 2017 věnovali Biologickému centru AV ČR v Č. Budějovicích "včelometr" - technické a programové vybavení inteligentního včelího úlu za účelem sběru a analýzy dat. Zaměřili jsme se na měření vlhkosti a teploty uvnitř a vně úlu a zejména spektrální analýzu zvukových projevů vydávaných včelami.

Více o projektu

Dr.Max

S více než 460 pobočkami, které představují cca 15 % všech tuzemských veřejných lékáren, jsou lékárny Dr. Max největší lékárenskou sítí v ČR.

Pro Dr. Max jsme za 20 let spolupráce vytvořili nástroje pro řízení množstevních objednávek léků na jednotlivé pobočky, akvizice lékáren, řízení požadavků na zavádění nového sortimentu, systém rozpočtování a kontrolingu personálních nákladů na jednotlivých pobočkách, výkazy služebních cest soukromých i firemních vozidel, školení i auditování interních směrnic, plánování a realizaci interních seminářů, řízení vzdělávání pro povýšení na vedoucí pozice, callcentrum pro obsazování pozic na pobočkách, hodnocení a odměňování zaměstnanců, soutěže poboček, exporty lékárenského a zdravotnického personálu pro UZIS, zajištění pobočkových nebo osobních dotazníků či řízení servisu veškerého IT vybavení na pobočkách i centrále.

Více o projektu

SOLEK

SOLEK HOLDING SE je česká firma zabývající se projektováním, výstavbou a provozem solárních elektráren v Evropě a Latinské Americe. Pomáhá rozvíjet možnosti využití obnovitelné energie, zejména propojením fotovoltaiky s bateriovými úložišti a výrobou vodíku.

Informační systém TEAMPLAY pomáhá v Soleku řídít rozpočtování projektů i proces schvalování nákupních objednávek, zajišťuje snadné sdílení informací v jednotlivých týmech, kontrolu nad plněním harmonogramu, poskytuje aktuální přehled o rizicích jednotlivých projektů i jejich mitigaci, a pomáhá tak koordinovat práci při výstavbě i hledání nových příležitostí po celém světě.

Teamplay ve firmě zajišťuje i personalistiku – plánování dovolené, schvalování pracovních výkazů s rozlišením práce na jednotlivých projektech, schvalování služebních cest s následným vyúčtováním nákladů na ubytování, dopravu a dalších služebních výdajů.

Integrace: Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Project Online, Microsoft Office 365

JPP Servis

JPP servis s.r.o. je ryze českou společností působící v odvětví autoopravárenství a prodeji nákladních vozidel. Provozuje pneuservis, vyrábí vlastní kontejnery, realizuje montáže nosičů kontejnerů a hydraulických jeřábů včetně širokého sortimentu nástaveb od jednoduchých valníků přes sklápěče a skříně až po nejnáročnější druhy, jako jsou například ADR cisterny.

JPP servis používá informační systém Teamplay, ve kterém řídí skladové hospodářství, plánuje, realizuje a prostřednictvím integrace s docházkovým systémem Chronos i vykazuje práce na jednotlivých zakázkách, ke kterým následně připravuje fakturační podklady pro export do účetního software.

V JPP servisu také řídíme vytápění pracovních hal, a to na základě teplotních plánů v kombinaci s aktuálním počasím a plánem aktivit na jednotlivých pracovištích.

 

Sunware s.r.o.

Ke studánce 10
155 00 Praha 5
Česká republika
IČ: 26741989
EORI: CZ26741989
Datová schránka: 5g65fd5

info@sunware.cz
+420 224 231 294